Verwijzers

Als u een vraag heeft of wilt overleggen, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Hieronder kunt u zien wanneer wij goed bereikbaar zijn. Op andere momenten kunt u de voicemail inspreken van de betreffende therapeut.

Op de websites van de therapeuten kunt u andere contactgegevens vinden.

Maandag

11.30 - 12.30 Tine Bouman Specialistische GGZ 06 20 01 76 67
16.30 - 17.00 Hanke Kruijt Specialistische GGZ 06 55 74 58 79

Dinsdag

12.00 -12.30 Ans Splinter Specialistische GGZ 06 55 53 21 97
13.00 - 13.30 Marjan Heinink Vragen over Coaching 06 19 10 40 15

Woensdag

12.00 - 12.30 Caroline Vooijs Basis GGZ 06 51 85 48 09

Donderdag

16.30 - 17.00 Raymond Verboom Specialistische GGZ 06 22 22 55 81

Vrijdag

12.00 - 12.30 Dieuwertje Stegeman Basis GGZ 06 47 64 89 38

Verwijzers kunnen voor vragen aan de Psychiater telefonisch contact opnemen met Pieternel Kölling via 06-19212485.

Verwijsbrief

De behandeling van vergoede zorg kan pas gestart worden na een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of een andere GGZ behandelaar. De verwijsbrief moet aan een aantal eisen voldoen:

  • De datum van de verwijsbrief is vóór het eerste gesprek en de verwijsbrief is 9 maanden geldig
  • Er wordt vermeld of het een verwijzing betreft naar de "Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)" of de "gespecialiseerde GG (G-GGZ)"
  • Er wordt vermeld dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is
  • De relevante cliënt-gegevens staan op de verwijzing
  • de AGB code van de huisarts en de naam, adres en handtekening van de huisarts staan op de verwijzing

De huisarts hoeft bij een verwijzing naar de gb-ggz geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven. Er hoeft dus niet aangegeven te worden of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft.

Informatie over de verwijsafspraken naar de GGZ vindt u hier