Vergoedingen

Nieuws: Op 1 januari 2022 is er iets veranderd in de ggz. Het zorgprestatiemodel is ingevoerd. Lees hier meer over in de folder over het zorgprestatiemodel.

Inhoudsopgave

Basis GGZ en Specialistische GGZ

Behandeling binnen de Basis GGZ of de Specialistische GGZ wordt vergoed vanuit de basis zorgverzekering. De zorgverzekeraar stelt wel een aantal voorwaarden:

  • Er is een verwijzing voor BasisGGZ of Specialistische GGZ van de huisarts, bedrijfsarts of andere GGZ behandelaar. Hierop staat dat er een vermoeden is van een DSM 5 diagnose.
  • Bij de intake kan een DSM 5 diagnose gesteld worden die onder de vergoede zorg valt.

Voor psychologische zorg vanuit de basis zorgverzekering geldt het wettelijk verplicht eigen risico. Een therapeut kan een contract met een zorgverzekeraar afgesloten hebben of contractvrij werken.

Gecontracteerd

Als de therapeut een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar dan wordt uw behandeling volledig vergoed. Let op: u betaalt wel uw eigen risico (als dit nog openstaat). De factuur gaat aan het eind van de behandeling of na één jaar rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Contractvrij

Een aantal therapeuten werkt (deels) contractvrij. Dit betekent voor u dat u aan het einde van de behandeling of na één jaar zelf de factuur ontvangt. U betaalt de factuur en dient deze zelf in bij uw zorgverzekeraar. De behandeling wordt volledig vergoed indien u een (echte) restitutiepolis (vrije artsenkeuze) hebt. Bij een natura polis vergoedt de zorgverzekeraar het grootste deel.
Neem contact op met uw verzekeraar om te kijken wat wordt vergoed en met de therapeut van uw keuze om te kijken welke regeling zij/hij heeft voor naturapolissen.
U kunt meer lezen over contractvrij werken op de websites van de therapeuten die contractvrij werken en op https://contractvrijepsycholoog.nl/

Niet-verzekerde zorg en Coaching

Het is ook mogelijk om te kiezen voor Niet-verzekerde zorg of Coaching. Dit wordt niet vergoed vanuit de basis zorgverzekering. U betaalt de behandeling dan zelf. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld uw werkgever de behandeling betaalt. Soms kan Niet-verzekerde zorg (deels) vergoed worden door de aanvullende verzekering. Kijk voor informatie over de tarieven op de website van uw therapeut.